Agencja celna

Profesjonalna obsługa celna

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu procedur celnych.

Realizujemy odprawy celne oraz reprezentujemy podmioty gospodarcze i osoby fizyczne (krajowe i zagraniczne), które dokonują obrotu towarowego z zagranicą, przed polskimi Urzędami Celno-Skarbowymi. Zapewniamy szeroki zakres wsparcia.


Usługi:
Reprezentacja Klienta przed UCS
Dokonywanie odpraw celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu, wywozu
Dokonywanie odpraw celnych
w procedurach gospodarczych
Dokonywanie odpraw celnych
w procedurze uproszczonej
Zabezpieczanie należności celno-podatkowych
Wystawianie świadectw pochodzenia
Pobieranie próbek towaru
Zgłaszanie towaru
do kontroli niezależnym firmom rzeczoznawczym (Shipcontrol, SGS, Polcargo, Hamilton etc.)
Sporządzanie w imieniu importera/eksportera wszelkich pism, wniosków i odwołań
do UCS etc.